ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก - แมลง สูตร EC, EW และ SC    
แบบเทราดลงดิน, แบบฉีดพ่นภายในอาคาร และสำหรับใช้พ่นสนาม - ต้นไม้
สารออกฤทธิ์และอัตราความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง Nox Doww เป็นไปตามมาตรฐาน EPA : USA
(องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา Environmental Protection Agency : WHO)


โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงมาตรฐานสากลระดับส่งออกกว่า 10 ประเทศทั่วโลกมีประสบการณ์ความชำนาญและผลงานในการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงมากว่า 25 ปี


ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตระบบ

GMP  , ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18001    
ด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

โรงงาน ศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน บ้านพักอาศัย และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วประเทศ